Tags: gergi lastikleri

Kauçuk Brezilya kauçuk ağacından üretilir ve günlük hayatta “lastik” olarak adlandırılır. Bütün dünyada kauçuk imalatı sonucu elde edilen kauçuk miktarı yıllık 15 milyon tonun üzerinde olup bunun üçte biri doğal kauçuktur, yani kauçuk ağacından üretilmiştir. Geriye kalan üçte ikilik bölümse sentetik kauçuk olarak bilinip petrolden elde edilen maddelerle üretimi sağlanır.

Kauçuk ağacının içinde bulunan ve kauçuk imalatı için kullanılan sıvıya lateks adı verilir. Lateksi ağaçtan çıkarmak için ağaç gövdesine V şeklinde yarıklar açılır. Lateks tanecikleri zamanla koagule olması yani pıhtılaşmasıyla kauçuk elde edilebilir. Bunun için de birkaç çeşit asit kullanılır. Formik asit ve asetik asit bu asitlere örnek gösterilebilir. Bu yol ile  elde edilmiş lateks miktarının %35’i kauçuktur.

Kauçuğu lastik formuna getirmek için kükürt gibi kimyasal maddelerle karıştırmak gerekir. Ortalama %17 oranında kükürt içeren kauçuğa lastik adı verilir. İçerisindeki kükürt oranı artarsa ebonit maddesi elde edilir. Ebonit elektriği yalıtmada kullanılır. Kauçuğu sertleştirmek vulkinizasyon yöntemiyle mümkündür. Vulkinizasyon kükürt gibi kimyasalların kauçuğa katılmasına denir. Bu yöntem yüksek sıcaklıkta kimyasallar arasındaki bağı güçlendirir.

Kauçuk Nedir

         Kauçuk günümüzde sanayide büyük ölçüde yer bulmuş, esnek, dayanıklı, işlemesi kolay ve bir çok alanda etkin rol oynayan bir maddedir. Kauçuk nedir sorusuna verilebilecek en kısa cevap “lastik”tir. Gün içerisinde kullandığımız bir çok eşya, araç, gereç kauçuk imalatı sayesinde hayatımızda yer bulabilmiştir. Örneklendirmek gerekirse; şemsiye, ayakkabı, televizyon, araba lastikleri üretiminde kauçuk sıkça kullanılır.

Kauçuk imalatı ilk Brezilya’da başlamıştır. Bu nedenle kauçuğun anavatanı Güney Amerika’dır. 19. Yüzyılın ilk yarısında yıllık kauçuk üretimi yaklaşık 30 tondu. Günümüzde bu miktar 15 milyonun üzerine kadar tırmanmıştır ve artık kauçuk ağaçları daha çok Seylan, Meksika, Brezilya ve Afrika’da yetişir.

Büyük ölçüde esnekliğe sahip olması kauçuğun başlıca özelliklerinden bir tanesidir. Islatıldığında yumşar, 180 °C’de erir. Bu sıcaklıktan sonra damıtma işlemi başlar. Damıtma sonucundan elde edilen kauçuk yağı yağa benzeyen akıcı bir sıvı olup üretilen bu madde kauçuğun çözücüsü olma özelliğine sahiptir. Kauçuk elektrik için bir iletken olmayışından dolayı izolasyon-yalıtma alanlarında sıkça kullanılır.

Kauçuk İmalatı