Silikon Kauçuk

Silikon Kauçuk

Silikon kauçuk iki ayrı halde geliştirilmiş olup teknik özellikleri oldukça benzerdir. Bunlardan biri macun silikondur. Literatürde “HCR”,  yani “High Consistency Rubber” olarak geçer. Diğeri ise sıvı silikondur. Sıvı silikon literatürde “LSR”, yani “Liquid Silicon Rubber” olarak yer alır.

Macun silikon; hidrolik pres yahut enjeksiyon kalıplama ile işlenebilir, hazır halde satışa sunulan katı silikon kauçuk tipidir. HCR içinde alimünyum trihidrat barındırır. Çapraz bağlanmış katalizörler peroksit kürleme amacıyla enjeksiyon kaplama sürecinde HCR’a ilave edilir. Kürleme sürecini kısaltmak için kullanılan en yaygın yöntem budur. Kürleme için platin katalizör kullanıldığında renkli veya şeffaf macun silikonlar elde edilebilmektedir.

Sıvı silikon; iki bileşenli çapraz bağlamayla elde edilen silikon kauçuk çeşididir. 100°C ile 140°C sıcaklık değerleri arasında iki sıvının bir araya getirilmesi yoluyla bir kalıbın içinde sıvı silikona amaçlanan her türlü şekil verilebilmektedir. İmalatı oldukça pratik ve kolaydır. Bunun başlıca iki sebebi vardır; LSR’ın akışkan ve amaçlanan şekile bürünürken hava kabarcıksız olması. Sıvı silikon renklendirilirken gerekli şartlar sağlanırsa bu özellikleri kaybetmez. İletken LSR  üzerine yalıtkan LSR kaplamak da mümkündür. LSR’ın bunu sağlayan özelliği dökümü yapılmış halde olan sıvı silikonun üzerine sıvı silikon basılabilmesi ve birinci parça ile diğer parçanın birleştiği yerden ayrılmamasıdır.

Silikon Kauçuk Özellikleri

Oldukça geniş  sıcaklık yelpazesi arasında kullanımı mümkün olan silikon kauçuk malzemesinin alt ve üst değerlerini sırasıyla -60°C ve 200°C çizer. Aralıklı çalışmalarla 250°C sıcaklık değerlerine kadar dayanıklıdır. Bu kauçuk türü yakıtlarda ve yüksek mekanik özellikler gerek kılan işlemlerde önerilmemesine karşın esneklik özelliği ve hava direnci sayesinde krank keçesi üretiminde ham madde olarak oldukça aktif rol üstlenmektedir.

Silikon kauçuk günümüze kadar gelen ve hala devam etmekte olan çalışmalarla geliştirilmiş olan esneklik, sarkmama, direnç özellikleriyle bir çok alanda kendine yer edinmeyi başarmış bir malzemedir. Böyle bir malzeme oluşu ve geniş sıcaklık değerleri arasında kullanımının mümkün oluşu nedeniyle sentetik polimerlerle kıyaslandığında daha üstündür.

LSR bir otomobilin içerisinde bulunan yaklaşık iki bin parçanın üretiminde yer alır. Buna bakarak hayatımızda ne kadar yer tuttuğunun farkına varabiliriz.